Laura Constance Netzel

Laura Netzel (ur Svensk Musiktidning, 1897, sid. 88)