Kallelse till Årsmöte

Alla LKMS-medlemmar är välkomna på årsmöte!

Tid: Måndagen den 4 februari 2019 kl 17:00

Plats: Magle konserthus, Lund.

Åsmöteshandlingar:

Samtliga dokument

Uppdelat:

Kallelse med Dagordning

Verksamhetsberättelse 2018

Ekonomisk redovisning

Spelaftnar 2018