Sällskapets styrelse har följande sammansättning:

Bengt Edlund, ordförande
Yngve Bernhardsson, vice ordförande
Johan Zander, skattmästare
Helen Bergström, sekreterare
Monica van der Pals, registrator
Lotty Larson, ledamot
Anders Bergström, ledamot

Sällskapets revisorer är:

Göran Asketorp
Jan-Erik Smith
suppleant Lars Olsson