Välkommen

Styrelsen för Lunds kammarmusiksällskap hälsar sällskapets medlemmar och övriga lyssnare välkomna till spelåret 2021/22.

På grund av pandemin har verksamheten legat nere sedan aftonen med Beethovenkvartetter i mars 2020 – endast en konsert har kunnat ges under ett och ett halvt år. Så som utvecklingen kom att bli var det välbetänkt att inte erbjuda medlemmarna årskort för spelåret 20/21. 

Nu hoppas vi att kunna genomföra de 12 konserter som utlovas i generalprogrammet för 21/22. Här återfinns flera av de konserter vi var tvungna att ställa in, och vi är musikerna mycket tacksamma för att de ställer upp på detta. Men vi kan naturligtvis inte i förväg garantera att hindrande restriktioner inte återinförs före 6 september då vi inleder med två pianokonserter av Beethoven.

De ekonomiska realiteterna för kammarmusiksällskapet är dessa: Att anordna konserter med blott 8 lyssnare var inte ens meningsfullt, och varje konsert med 50 åhörare skulle ha gått med kännbar ekonomisk förlust. Först med ca 100 lyssnare motsvarar intäkterna ungefärligen omkostnaderna. 

Maglesalen har drygt 200 platser, och vi vill naturligtvis helst ha varje stol i Magle besatt. Men vi måste också ta hänsyn till pandemin. 

Tillsvidare säljs endast 120 biljetter per konsert. 

Fullt genomförd vaccinering rekommenderas.

Av de 120 biljetterna kommer 80 att vara tillgängliga som förköp på nätet. De biljetter som blir över samt ytterligare 40 säljs vid dörren. Kort går bra, men Swish är väl så praktiskt. Reda, men helst jämna, pengar duger fortfarande. Som sällskapets medlemmar redan vet – och som alla borde känna till – finns det årskort att köpa för spelåret 21/22. 

Alla spelaftnar äger rum på Magle Konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4, Lund och startar kl 19:00, om inte annat anges i programmet.

Programmet hittar du under ”Spelaftnar” i menyn ovan. Tryckt program finns att hämta vid konserterna eller på Turistbyrån i Lund. Du kan även ladda ned det i pdf-form här. Tänk på att det tryckta programmet kan ändras, det aktuella programmet hittar du i menyn under ”Spelaftnar”.

Vi finns även på Facebook!