Historik

År 1944 bildades Lunds Kammarmusiksällskap av lundabor, som spelade kammarmusik tillsammans i universitets kapellsal med dåvarande director musices Gerhard Lundqvist och musicerande akademiker. Mot slutet av andra världskriget tog sig ett antal mycket skickliga orkestermusiker och stråkspelare över sundet från det ockuperade Danmark och fann en fristad i Lund. Dessa musiker slöt sig till denna grupp kammarmusikintresserade. Man gav spelaftnar inför publik. Under de senaste 30 åren har sällskapet arrangerat kammarkonserter, till en början i Skissernas Museum, och sedan 2014 i Magle Konserthus.

Det stora intresse och den entusiasm som vi som arrangörer möter hos både musiker och publik får oss att med glädje fortsätta vårt arbete, som är helt ideellt och inte alltid lätt vad gäller att få programmet att gå i lås i en tid när ekonomin är snål mot kulturen.

Läs mera på Gunnar Sjöqvists sida.

Gunnar Sjöqvist (1914 – 2014), direktör för Malmö musikkonservatorium 1959. Han blev Musikhögskolans i Malmö förste rektor fram till pen­sioneringen 1979. Ledamot av Musikaliska Akademien 1965. Professors namn 1976. Läs mer om Gunnar Sjöqvist här.