Styrelse & Revisorer

Sällskapets styrelse har följande sammansättning:

Bengt Edlund, ordförande
Yngve Bernhardsson, vice ordförande
Johan Zander, skattmästare
Helen Bergström, sekreterare
Monica van der Pals, registrator
Lotty Larson, ledamot
Anders Bergström, webansvarig
Eric Johansson, adjungerad ledamot

Sällskapets revisorer är:

Göran Asketorp
Jan-Erik Smith
suppleant Lars Olsson